Skuespilleren og følelser

Der er altid det der sted i manuskriptet, hvor omstændighederne er sat for en bestemt følelsesmæssig reaktion. Det kan nogle gange være en udfordring for skuespilleren at vide om han/hun kan præstere, når instruktøren siger: Værsgo'!! Som skuespiller kan man komme til at holde krampagtigt fast i følelser, når de opstår, fordi vi gerne vil kunne styre dem. Andre gange kan vi komme til at forcere følelserne frem, for at få en reaktion, hvilket kan virke meget voldsomt. Begge af disse metoder, gør skuespilleren ude af stand til at være til stede i scenen og reagere i nuet.

For at skuespillet bliver troværdigt, må skuespilleren overgive sig til omstændighederne og ikke prøve at gengive en forudbestemt reaktion, som let bliver utroværdigt stift eller pinagtigt overfølsomt.

Der er teknikker til at skabe en reaktion, som giver din karakter et følelsesmæssigt liv. Der er tre veje: kroppen, psyken og fantasien.

Det vigtigste er at vide, at publikum ikke kommer for at opleve en skuespiller, der er god til at vise følelser. De er der, for at få fortalt en god historie, som rører dem en eller andet måde. 

Følelserne bor i kroppen og er påvirket af vores tanker og oplevelser,. Omstændigheder og handlinger kan skabe reaktioner. Derfor kan vi gøre noget konkret, der kan sætte gang i kroppens emotionelle liv. At bruge vores fantasi, gå efter et mål og finde på indre og ydre forhindringer er nogle af værktøjerne.

Kroppen
Den fysiske vej til at akitivere følelser er at observere din krop og åndedræt, når du har en følelsesmæssig reaktion. Ved at imitere den fysiske bevægelse og brugen af din vejrtrækning kan du skabe vrede, gråd, ekstase mm. Så kan du enten skrue op eller ned på reaktionen med din vilje. Det kræver en del kropsindsigt og er brugbar ved fysisk performance teater, men det er også virkelig brugbart også for filmskuespillere, hvor man skal gentage en scenen flere gange i træk.

Psyken
Flere amerikanske skuespillermetoder bruger egne livsoplevelser til at frembringe følelser. Det kan være ret kraftfuldt i specielle situationer at dele sin oplevelse med karakteren. Det kan give en nærmest terapeutisk oplevelse for skuespilleren, hvis man undgår at lade sig overskygge af situationen, men istedet får en forløsning eller afklaring ud af det. Det svære er at vide præcis hvilken reaktion, der kommer når det er tæt forbundet til ens eget liv og skuespilleren kan nogle gange komme til at fordybe sig mere i sig selv end i den karakter han/hun spiller.

En anden meget brugbar psykologisk metode er 'substitution'.. Substitution er når du i din fantasi erstatter en medspiller eller den du taler til med en person, du kender fra dit eget liv. Ofte er det din mor eller far, hvor der er knyttet en masse følelser.

Fantasien
I Michael Chekhovs metode bruger skuespilleren forestillingsevnen til at for en stærk fornemmelse af karakteren og dennes liv i stykket eller filmen. Ved at finde ud at hvilke atmosfære og stemninger karakteren bevæger sig i opbygger skuespilleren et rum for det følelsesmæssige liv.

Her skaber skuespilleren en kontakt til karakterens oplevelser og opdager følelseslivet ved aktivt at indleve sig i dennes situation. Forestillingsevnen eller fantasien er den primære tilgang i Chekhovs metode.


Fornemmelse af lethed.Fornemmelsen af lethed 
  • Tillad rum omkring de følelser, der kommer og  lad dem 'gå igennem dig' og komme til udtryk med lethed. Lad dem påvirke dit spil, men undlad at holde fast dem. Giv slip på dem og skab rum for at det næste kan komme. 
  • Lad dig blive overrasket. For når du bliver overrasket, bliver publikum overrasket og det spontane frie naturlige liv, som du er der for at portrættere, opstår.Så kom istedet godt ind i din karakter, lær replikkerne og fortæl historien. Vælg handlinger og et indre liv, der skaber rum for følelsesmæssige reaktioner. Tillad dig så at blive påvirket af omstændighederne og ikke mindst dine medspillere. Så opstår alt det du ønsker i nuet. Så det eneste du SKAL er at være til stede, reagere på det der er.

Kæmp aldrig for at føle - lad følelserne opstå og forsvinde. 

Comments

Popular Posts